2021 m.


2021 M. I ketvirtis

2021 m. I ketv.

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Rodiklis

 

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2021 m. I ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens)

darbo užmokestis

1.

Administracija

6

2 174

2.

Gydytojai

50

2 009

3.

Slaugos personalas

64

1 562

4.

Kiti specialistai

9

1 283

5.

Pagalbinis personalas

41

1 024

Viso

170

2021 M. II ketvirtis

2021 m. II ketv.

 

 

Eil. Nr.

 

 

Rodiklis

 

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2021 m. II  ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) 

darbo užmokestis

1.

Administracija

6

2 257

2.

Gydytojai

51

2 225

3.

Slaugos personalas

62

1 821

4.

Kiti specialistai 

10

1 396

5.

Pagalbinis personalas

41

1 085

Viso

170

2021 M. III ketvirtis

2021 m. III ketv.

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Rodiklis

 

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2021 m. II  ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) 

darbo užmokestis

1.

Administracija

6

2 042

2.

Gydytojai

47

2 286

3.

Slaugos personalas

57

1 739

4.

Kiti specialistai 

10

1 476

5.

Pagalbinis personalas

37

1 032

Viso

157

2021 M. IV ketvirtis

2021 m. IV ketv.

 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Rodiklis

 

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2021 m. VI  ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens)

darbo užmokestis

1.

Administracija

5

2 107

2.

Gydytojai

48

2 601

3.

Slaugos personalas

57

1 787

4.

Kiti specialistai

10

1 404

5.

Pagalbinis personalas

39

1 602

Viso

159