Kokybės politika

Mūsų įstaigos tikslas - teikti kvalifikuotas, kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, siekti optimal•ių gydymo ir ligų profilaktikos rezultatų, atitinkančių pacientų poreikius.

Mes įsipareigojame :

  • racionaliai naudodami pacientų sveikatos priežiūrai skirtus išteklius, vykdyti ligų prevenciją, diagnostiką, gydymo, slaugos bei reabilitacijos veiklą;
  • teikti medicinines paslaugas su mažiausiomis laiko sąnaudomis ir rizika paciento sveikatai, apie tai informuoti pacientą;
  • operatyviai reaguoti ir analizuoti pacientų skundus;
  • ugdyti pacientų ir medicinos darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą ir formuoti naują požiūrį į pacientą kaip asmenybę; siekti rūpestingo, atsargaus ir kvalifikuoto mediko elgesio standarto įgyvendinimo;
  • nuolat kelti viso asmens sveikatos priežiūros personalo kvalifikaciją;
  • rūpintis medicininės technikos ir įrangos atnaujinimu;
  • pripažinti darbuotojų nuopelnus ir skatinti juos tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
  • nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą ir jos rezultatyvumą atsižvelgdami į suinteresuotų šalių poreikius.

Įstaigos darbuotojai įgyvendina kokybės sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą, analizuoja ir ją tobulina.