ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APMOKĖJIMO IR TEIKIMO TVARKA

Informacijos apie asmens sveikatos priežiūros mokamų paslaugų teikimo tvarką ir kainas tvirtina DR įsakymu.

 Ši informacija teikiama registratūroje, priėmimo – skubios pagalbos skyriuose, vidaus ligų, vaikų ligų, chirurgijos-traumatolgojos-ginekologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose.

 Pacientas, susipažinęs su medicininių paslaugų kainynu ir nusprendęs pasinaudoti mokamom paslaugom, kurios atitinka nurodytas „Bendrosios nuostatos“ (žr. aukščiau), suderina su konsultaciją ar procedūrą atliekančiu specialistu procedūros atlikimo laiką (laikas nustatomas užregistruojant pacientą į registracijos knygą, nurodant konkrečią dieną ir valandą). Prieš atliekant konsultaciją ar procedūrą pacientas sumoka atitinkamą pinigų sumą kasoje, o nedarbo laiku Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. Gydytojas ar kitas personalas, atliekantis paslaugą, užpildo specialią formą priedas Nr. 1, kurioje nurodomi asmens duomenys ir suma už paslaugas. Priedas pildomas 2 egzemplioriais , vienas egzempliorius įklijuojamas į ligos istoriją, kitas atiduodamas pacientui į rankas. 

 Ligoniui sumokėjus pinigus, slaugytoja apmokėjimo kvito pirmą egzempliorių atiduoda buhalterijai, o antrą egzempliorių pacientui ir atsiskaito buhalterijai kartą savaitėje.

  Procedūra atliekama laikantis nustatytų metodikų. Atlikus procedūrą, padaromi įrašai medicininėje dokumentacijoje ir pacientui pageidaujant, jei pacientas prisirašęs kitoje gydymo įstaigoje, užpildoma F Nr 027/a ir atiduodama pacientui į rankas.

 Mokamos paslaugos sveikatos priežiūros ar kitoms įstaigoms (šeimos gydytojo centrams, atliekant profilaktinius patikrinimus ir kt.) teikiamos pagal sutartis.     

 Už asmens sveikatos priežiūros paslaugos kokybišką atlikimą atsako gydytojas arba BPS, suteikiantys paslaugas. Analizuoti ir įvertinti atliekamų procedūrų kokybę privalo SV. Užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą (kad paslaugas teiktų kvalifikuoti specialistai, kad būtų tinkama įranga, naudojami tinkami medikamentai ir pan.) privalo DR. 

 Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas užsieniečiai moka pagal šioje KP nustatytą tvarką (Žr. „bendrosios nuostatos“).