Apie mus

Elektrėnų ligoninės veiklos pradžia - 1965 m. rugsėjo 22d.

Nuo 2021 m. lapkričio mėn. vadovauja dr. Žydrūnas Martinėnas. Nuo 2016 m. iki 2021 m.  ligoninei vadovavo sveikatos vadybos magistras Edmundas Niparavičius. Direktoriaus pavaduotojas medicinai Dmitrij Burkoj. Vyriausioji slaugos administratorė Daiva Čižienė.

Elektrėnų ligoninė asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia ~27 tūkst. savivaldybės gyventojų, iš jų: 18800 - miesto gyventojai, 8 700 - kaimo. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare į ligoninę kreipiasi ir kitų šalių piliečiai, kurie visada gauna kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Elektrėnų ligoninė yra šalia automagistralės Kaunas-Vilnius, todėl į ją kreipiasi ir kitų rajonų gyventojai. Elektrėnai - AB „Lietuvos energija“ buveinė.

Ligoninėje veikia priėmimo - skubios pagalbos skyrius, klinikinės diagnostikos laboratorija (vedėja Nijolė Petkūnienė), radiologijos laboratorija (gydytoja-radiologe Inga Kunauskienė), 4 profilių skyriai: Vidaus ligų (50 lovų) - vedėja Danguolė Švenčionytė, Vaikų ligų (20 lovų) vedėjas Romas Sugintas, Chirurgijos - traumatologijos - Ginekologijos (30 lovų) vedėjas Romas Arūnas Raižys, Anestezijos- reanimacijos ir intensyviosios terapijos (6 lovos) - vedėja Rūta Kiršienė, dienos stacionaras (6 lovos), slaugos lovos (15 lovų).

Ligoninė aktyviai vykdo mokslinį tiriamąjį darbą, organizuoja konferencijas, publikuoja straipsnius vietinėje spaudoje. Daug dėmesio skiriama sveikatinimo naujausioms tendencijoms. Sėkmingai naudojama naujausia medicinė įranga - echoskopas, kardioechoskopas, modernus laparoskopas, (kuriuo atliekamos tulžies pūslės, išvaržos, apendikso šalinimo ir ginekologinės operacijos), artroskopas, C rentgeno lankas, endoskopas, širdies defibriliatorius - stimuliatorius, dirbtinė plaučių ventiliacija, skaitmeninis rentgeno aparatas.

Kasmet rengiamos konferencijos, skirtos Medicinos darbuotojų dienai paminėti, organizuojami renginiai Pasaulinei ligonių dienai, Slaugytojų dienai paminėti ir kt.

2004-2008 m. dalyvavome projekte „Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies kraujagyslių ligų mažinimas modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“.

Įgyvendinant Sveikatos priežiūros įstaigų pastatų energijos taupymo investicinį projektą, dalinai finansuojamą iš Valstybės kapitalo investicijų programos, 2004 m. Elektrėnų savivaldybės administracija parengė ir vykdo “VšĮ Elektrėnų ligoninės pastate kapitalinis remontas“ projektą. Įgyvendinus šį projektą apšiltintos Elektrėnų ligoninės, Elektrėnų PSPC, Elektrėnų PSC, Elektrėnų GMP. vaistinės pastatų sienos, pakeisti seni langai naujais, pastatų stogų danga, inžinerinės komunikacijos ir t.t. Vykdomos sveikatinimo programos “Sveiko vaiko kambarys”, “Širdies, kraujagyslių ligų ankstyva rizikos faktorių diagnostika , “Laiminga šypsena”. 2007 m. dalyvavome projekte “Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija” (iš dalies finansuojamas Valstybinio socialinio draudimo fondo, skirto prevencijoms, lėšų ir steigėjo), 2008 m. dalyvavome projekte “Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimas Elektrėnų ligoninėje” (iš dalies finansuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir Elektrėnų savivaldybės). 2009 m. dalyvavome “Radiologijos pagalbos optimizavimas Lietuvoje 2006-2010” programoje. Iš programinių lėšų įsigytas diagnostinis rentgeno aparatas “Apollo”.

2010-2011 m. įgyvendintas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto finansuojamas projektas “Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Elektrėnų ligoninėje“.

Informacinis visuomeninės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir VšĮ Elektrėnų ligoninė 2012-05-18 pasirašė projekto „ E.sveikatos paslaugų plėtra Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, finansavimo ir administravimo sutartį. Pagal šią projekto finansavimo ir administravimo sutartį suteikiamas finansavimas yra iš Europos regionines plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurios įtrauktos į Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos skirtus biudžeto asignavimus. Projekto įgyvendinimo pradžia 2011-10-11 ir pabaiga 2014-04-30. Projekto įgyvendinimas kartu su šiais partneriais:VšĮ Elektrėnų PSPC, VšĮ Elektrėnų PSC, VšĮ Ukmergės ligoninė, VšĮ Širvintų ligoninė, VšĮ Širvintų rajono PSPC, VšĮ Šalčininkų PSPC su VšĮ Švenčionių rajono ligonine, VšĮ Vilkpėdės ligonine, VšĮ Šv. Roko, VšĮ Vievio PSPC, VšĮ Semeliškių ambulatorija, Elektrėnų sav. asmens sveikatos priežiūros centru, VšĮ Abromiškių reabilitacine ligonine. 

Mūsų pagrindinis tikslas gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę Elektrėnų savivaldybės ir aplinkinių rajonų gyventojams, plėtojant VšĮ Elektrėnų ligoninės infrastruktūrą ir restruktūrizuojant ligoninės teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

VšĮ Elektrėnų ligoninės darbų sėkmę lemia glaudus bendradarbiavimas su steigėju Elektrėnų savivaldybės taryba ir nuoširdus VšĮ Elektrėnų ligoninės kolektyvo darbas.