2020 m.


2020 M. I ketvirtis

Eil. Nr.

Rodiklis

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2020 m. I ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens)

darbo užmokestis

1.

Administracija

7

1 702

2.

Gydytojai

47

1 682

3.

Slaugos personalas

66

1 033

4.

Kiti specialistai

10

1 022

5.

Pagalbinis personalas

33

756

Viso

163

2020 M. II ketvirtisEil. Nr.

Rodiklis

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2020 m. I ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens)

darbo užmokestis

1.

Administracija

6

1981

2.

Gydytojai

40

1 682

3.

Slaugos personalas

62

1 127

4.

Kiti specialistai

10

1 007

5.

Pagalbinis personalas

38

797

Viso

156

2020 M. III ketvirtis

 

 

Eil. Nr.

 

 

Rodiklis

 

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2020 m. II  ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) 

darbo užmokestis

1.

Administracija

6

1 906

2.

Gydytojai

45

1 857

3.

Slaugos personalas

66

1 155

4.

Kiti specialistai 

10

1 085

5.

Pagalbinis personalas

38

770

Viso

165