2018 m.


2018 m. I ketvirtis

 

 

Eil. Nr.

 

 

Rodiklis

 

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2018 m. I ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) 

darbo užmokestis

1.

Administracija

6

1317

2.

Gydytojai

47

1.120

3.

Slaugos personalas

67

677

4.

Kiti specialistai 

9

776

5.

Pagalbinis personalas

37

464

Viso

166

2018 m. II ketvirtis

 

 

Eil. Nr.

 

 

Rodiklis

 

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2018 m. II ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) 

darbo užmokestis

1.

Administracija

6

1.371

2.

Gydytojai

46

1.240

3.

Slaugos personalas

66

808

4.

Kiti specialistai 

9

791

5.

Pagalbinis personalas

39

493

Viso

166

2018 m. III ketvirtis

 

 

Eil. Nr.

 

 

Rodiklis

 

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2018 m. III  ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens)

darbo užmokestis

1.

Administracija

6

1.470

2.

Gydytojai

46

1.293

3.

Slaugos personalas

67

855

4.

Kiti specialistai

9

792

5.

Pagalbinis personalas

37

522

Viso

165