2016 m.

2016 m. IV ketvirtis

2016 m. III ketvirtis

2016 m. II ketvirtis

2016 m. I ketvirtis


2016 m. II ketvirtis

 

Eil. Nr.

 

 

Rodiklis

 

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2016 m. I ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) 

darbo užmokestis

1.

Administracija

6

1.282

2.

Gydytojai

44

1.029

3.

Slaugos personalas

68

571

4.

Kiti specialistai 

8

703

5.

Pagalbinis personalas

35

435

Viso

161

2016 m. I ketvirtis

Eil. Nr.

 

 

Rodiklis

 

Fizinių asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigai

2016 m. I ketv.

mėnesinis vidutinis vieno darbuotojo (fizinio asmens) 

darbo užmokestis

1.

Administracija

6

1.327

2.

Gydytojai

43

1.004

3.

Slaugos personalas

67

563

4.

Kiti specialistai 

8

731

5.

Pagalbinis personalas

36

424

Viso

160